ส่งมอบชุดเครื่องนอน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1      พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งมอบชุดเครื่องนอนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ (สวท.แพร่) โดยความอนุเคราะห์จากคุณตาประเสริฐ คุณยายวิราวรรณ ลิ้มสุวรรณ เพื่อมอบให้กับนักเรียนชนเผ่ามลาบรี ซึ่งเป็นนักเรียนพักนอนของโรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยมีนางสาวพรสุรีย์ หม้อกรอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะฯ เป็นผู้รับมอบ

รูปภาพ: