การประชุมคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

​วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: