ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

27 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โดยมี นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยากรลูกเสือจิตอาสา และคณะครูสังกัด สพป.แพร่ ร่วมกิจกรรม

รูปภาพ: