ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน

27 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน โดยมี นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยากรลูกเสือจิตอาสา และคณะครูสังกัด สพป.แพร่ ร่วมกิจกรรม

รูปภาพ: