ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

27 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ทุกคน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ การพัฒนาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการนิเทศในยุค new normal การพัฒนาการเรียนรู้สู่อนาคตภาพการศึกษา และแนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เข

รูปภาพ: