ให้กำลังใจคณะทำงาน

24 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะและให้กำลังใจคณะทำงานเรียบเรียงหลักสูตรไม้สักจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย นางวิมลสิริ ประเทือง นางภณิดา ทองประไพ นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 นายชำนาญ แปงเขียว ผอ.โรงเรียนบ้านนันทาราม นายศรายุทธ แก้วเรือน ผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวง นายยุรนันท์ บุญนิยม นายเอกชัย พนะสันต์ ICT TALENT โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: