ครูผู้ช่วยรายงานตัว

23 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 รายคือ น.ส.จิรชยา อัฐวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ น.ส.ศิริรัตน์ สุวรรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังฟ่อน อ.สอง จ.แพร่ น.ส.กัญญรัตน์ วังทิพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และ นางชนิดาภา เบาใจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพ

รูปภาพ: