ศึกษาดูงาน สพป.เชียงราย เขต 1

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านเอกสารทางราชการ ของ สพป. เชียงราย เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมี นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ

รูปภาพ: