รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 47/2564

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย คณะผู้เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2564 ผ่านช่องทาง Online เพื่อรับฟังข้อราชการ และนโยบายจาก สพฐ. และนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: