เพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลแพร่

​20 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมี นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยากรลูกเสือจิตอาสา และคณะครูสังกัด สพป.แพร่ ร่วมกิจกรรม

รูปภาพ: