มอบเกียรติบัตรค่ายภาษาอังกฤษ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้น ป.๔-ป.๖  ที่เข้าอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี ร.ร.บ้านนาแหลม รัฐราษฎร์บำรุง บ้านร่องฟอง บ้านกาซ้อง-ปทุม วัดน้ำโค้ง และมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากรที่ให้การอบรม ณ ค่ายอบรม      รพ.สต.ทุ่งกวาว

รูปภาพ: