จัดเก็บข้อมูลนักเรียน

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมชี้แจงและบรรยายพิเศษการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบนเว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๕๗(http://portal.bopp-obec.info/obect57)

รูปภาพ: