พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การประชุมเรื่องเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

​11 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเรื่องเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวพยอม แสนปัญญา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางพัทธ์ธีรา บุญทน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินพระราชทานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและแนวทางการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

รูปภาพ: