พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ

5 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5 / 2564 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต 1 นางสาว
กิ่งกาญจน์  มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะทำงานฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: