พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและเขตพื้นที่เขตสุจริต จาก สพป.สุโขทัย เขต 2

4 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สังกัด สพป. แพร่ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและเขตพื้นที่เขตสุจริต จาก สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดยนายประเสริฐ จั่นแก้ว ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะผู้บริหารและบุคลากร สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: