การประชุมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยใบงาน DLTV

30 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยใบงาน DLTV ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: