ติดตามการติดตั้งระบบเครือข่ายโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

29 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นางสาวกชพรรณ บุญชัย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ติดตามการติดตั้งอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ) และอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย

รูปภาพ: