รับโล่เชิดชูเกียรติแก่ชุมชน องค์กร คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

​28 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้นายพิทักษ์ กาวีวนรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติเนื่องด้วยจังหวัดแพร่ ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ควบคู่กับการขับเคลื่อนจังหวัดแพร่ ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมตันแบบ โดยได้ขอความร่วมมือชุมชน องค์กร อำเภอร่วมประเมินระดับคุณธรรม 9 ขั้นตอน ตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด เพื่อดำเนินการประกาศยกย่อง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ได้เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติแก่ชุมชน องค์กร คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ณ ห้องจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

รูปภาพ: