พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

23 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 และกล่าวมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีพิธีเจริญสัมโมทนียกถา โดยเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ท่านพระครูพิบูลย์ พัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดโศภนาลัย และการบรรยายหัวข้อ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการปฏิบัติตนในยุคโควิค-19” โดยเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวาระที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้เสียสละ อุทิศตนและทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: