พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยการดำเนินการของนายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแพร่ เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ตนเองและสังคมในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปภาพ: