พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

รับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ

21  กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ “เดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤตโควิด-19 แบบ Active Learning” ผ่านทาง OBEC Channel ถ่ายทอดสดจากหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

รูปภาพ: