พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

จิตอาสาพัฒนาวัดโศภนาลัย

20 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดโศภนาลัย ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เราทำดีด้วยหัวใจ” สนองนโยบายของ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตามโครงการ “เมืองแพร่ เมืองงาม” 

รูปภาพ: