การประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)

17 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ร่วมกับนางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ผ่าน Application Zoom

รูปภาพ: