พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

17 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยทางกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินจนเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีการดำเนินการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการประเมินผลงานฯ คณะกรรมการชมรมครูปฐมวัย และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะทางสมอง EF โดยการจัดพิธีเป็นไปตามตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: