"ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5"

 ​14 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และนายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) โรงเรียนบ้านท่าขวัญ (ราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดวังหงส์ใต้ ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดแพร่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนได้เข้าวัด สดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสังคม ให้มีศีล มีสุข

รูปภาพ: