การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่

 ​10 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ 1 เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยผู้เข้าร่วมประชุมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพ: