การประกวดโครงการโรงเรียนสุจริต

7 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประกวดโครงการโรงเรียนสุจริต สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project citizen) โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงาสพป. แพร่ เขต 1

รูปภาพ: