การประชุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

9 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 16 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทาง Google Meet โดยมีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการเยียวยานักเรียน นักศึกษา รายละ 2,000 บาท ข้อมูลผลการดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) การตอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ และข้อราชการที่สำคัญอื่น ๆ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: