การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

​1 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2564 ร่วมกับ นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล และนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผ่าน Application Zoom โดยมีการชี้แจงนโยบาย สพฐ. ข้อราชการที่สำคัญในวาระต่าง ๆ รวมถึงโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การดำเนินการเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: