รับมอบโล่ประกาศเกียรติจากกองทุนประกันสังคม

​1 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมดีเด่น ณ สำนักงานประกันสังคม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

รูปภาพ: