การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Cluster 16)

 ​31 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ถอดประสบการณ์การเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษา มืออาชีพ” ในการอบรม และศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นแบบอย่าง (สพป.น่าน เขต 1) คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Cluster 16) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และบุคลากร สพป. น่าน เขต 1 ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

รูปภาพ: