การประชุมแผนปฏิบัติการ และ การประชุมการติดตามนโยบายการตรวจราชการการติดตามมาตรการลดภาระทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

​27 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 8/2564 และการประชุมการติดตามนโยบายการตรวจราชการการติดตามมาตรการลดภาระทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: