การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

27 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน ผ่านช่องทางการรับชมออนไลน์ ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: