ประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

 ​25 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประกอบด้วย และนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ ร่วมกับนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.เขต 1 น.ส.กิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
รูปภาพ: