ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

23 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ วัดเมธังกราวาส อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดแพร่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนได้เข้าวัด สดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสังคมให้มีศีล มีสุข

รูปภาพ: