รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม

 20 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการตัดสินรางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผู้ได้รับคัดเลือกรางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: