การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และกระบวนการดำเนินงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต

รูปภาพ: