กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฏร์วิทยา)

​19 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฏร์วิทยา) โดยมี นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

รูปภาพ: