โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

18 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลูกพลัง Kid พิชิตปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชานุทิศ) อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชานุทิศ) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานโครงการ  ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน พบว่า โรงเรียนได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาแพร่ เขต 1 

รูปภาพ: