โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

​17 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลูกพลัง Kid พิชิตปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีนายสงวน จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานโครงการ 

รูปภาพ: