"ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจใฝ่รักษาศีล 5"

​16 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดบุญรักษา อ. เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดแพร่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนได้เข้าวัด สดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสังคมให้มีศีล มีสุข

รูปภาพ: