ร่วมงาน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา สยนานนท์  นายกนก อยู่สิงห์รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด พล.ต.ท.ไถง   ปราศจากศัตรู  ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

รูปภาพ: