สัมมนาครูเครือข่าย

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: