เกษียณฯ ราชการ ปี ๒๕๕๗

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมบุคลากรฯที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕๙ คน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางศิริลักษณ์  กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต ๑ ชี้แจงรายละเอียด 

 
 
 
รูปภาพ: