นิเทศวังปึ้ง

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร.ร.บ้านวังปึ้ง อ.ร้องกวาง โดยมี นายอดุลย์ นาเทพ ผอ.ร.ร.บ้านวังปึ้ง นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.ร.ร.บ้านร้องกวาง นายมงคล พรมปานผอ.ร.ร.บ้านแม่ทราย นายสุเมศรว์ พรหมมินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งคั๊วะ และคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: