รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1