รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2564 และประชุมทางไกลการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

6 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.พิทักษ์ กาวีวน ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดประชุมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

รูปภาพ: