ทุนเจ้าฟ้ามหาจักรี

18ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: