คณะกรรมการจัดทำแผนที่สถานศึกษา

17 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ติดตามและให้กำลังใจคณะทำงานจัดทำแผนที่สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ของชุมชน จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผอ.โรงเรียนบ้านร้องกวาง นายสุธี พาทีทิน ผอ.โรงเรียนบ้านดอนชัย นายดุลปุริน คลี่ใบ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายดีลาภ ปราบสงบ ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม นายพฤทธิกร สุรีย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง นายสุรชัย ทะสุตะ ครูโรงเรียน บ้านแม่ยางกาด นายจามร เมืองพรม ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง และ นายยุรนันท์บุญนิยม ครูโรงเรียนบ้านร่องฟอง (ICT Talent)

รูปภาพ: