พิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

7 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: